2012 évi egyszerűsített éves beszámoló
 
 
                                                                                       
  Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet   Fordulónap: 2012-12-31
   
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Humán, Racionális Innovatív  Alapítvány
 
 
  Közhasznú Alapítvány
 
   
 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                            Nemes  András                              
                            Kuratórium Elnöke                              
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-29                   Cégjegyzékszám: Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0
                                                                                       
                                                  Cím: 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
  „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”           Web:  
                                                  E-mail  
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített  éves beszámoló mérleg
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 9 9 1 5 1 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév
      ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)      
             
  1 A. Befektetett eszközök 284 0 582
  2 I. Immateriális javak      
  3 II. Tárgyi eszközök 284   582
  4 III. Befektetett pénzügyi eszközök      
             
  5 B. Forgó eszközök 338 0 647
  6 I. Készletek      
  7 II. Követelések      
  8 III. Értékpapírok      
  9 IV. Pénzeszközök 338   647
             
  10 C. Aktív időbeli elhatárolások      
             
  11   Eszközök összesen 622 0 1 229
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2013-05-29 Cégszerű aláírás:                          
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített  éves beszámoló mérleg
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 9 9 1 5 1 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév
      FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)      
             
  12 D. Saját tőke 621 0 1 228
  13 I. Induló tőke / Jegyzett tőke 50   50
  14 II. Tőkeváltozás / Eredmény 362   571
  15 III.  Lekötött tartalék      
  16 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 209   607
  17 V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
             
  18 E. Céltartalékok      
             
  19 F. Kötelezettségek 1 0 1
  20 I. Hátrasorolt kötelezettségek      
  21 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
  22 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1   1
             
  23 G. Passzív időbeli elhatárolások      
             
  24   Források összesen 622 0 1 229
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2013-05-29 Cégszerű aláírás: