2013 évi közhasznú egyszerűsített beszámoló
 
 
                                                                                       
  Egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet   Fordulónap: 2013-12-31
   
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Humán, Racionális Innovatív  Alapítvány
 
 
  Közhasznú Alapítvány
 
   
 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                            Nemes  András                              
                            Kuratórium Elnöke                              
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja: 2014-03-18                   Cégjegyzékszám: Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0
                                                                                       
                                                  Cím: 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
  „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”           Web:  
                                                  E-mail  
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetés
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 5 6 4 4 6 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
  Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen
 
  1 A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 30 248   30 248 0   0 26.188   26.188
  2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)     0 0   0 0   0
  3 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás     0 0   0     0
  4   a) alapítótól 0   0 0   0 0   0
  5   b) központi költségvetésből 24.441   24.441 0   0 24.683   24.683
  6   c) helyi önkormányzattól 0   0 0   0 0   0
  7   d) egyéb 11   11 0   0 7   7
  8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0   0 0   0 0   0
  9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0   0 0   0 0   0
  10 4. Tagdíjból származó bevétel 0   0 0   0 0   0
  11 5. Egyéb bevétel 5 796   5 796 0   0 1.498   1.498
  12 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0   0 0   0 0   0
  13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)   0 0   0 0 0 0 0
  14 1. Pénzügyileg rendezett bevételek   0 0   0 0   0 0
  15 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek   0 0   0 0   0 0
  16 C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0   0 0   0 0   0
  19 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0   0 0   0 0   0
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2014-03-18 Cégszerű aláírás:                          
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetés
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 5 6 4 4 6 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
  Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen
 
  20 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0   0 0   0 0   0
  21 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0   0 0   0 0   0
  22 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0   0 0   0 0   0
  23 F.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)   0 0   0 0   0 0
  24 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások   0 0   0 0   0 0
  25 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   0 0   0 0   0 0
  26 3. Ráfordítást jelentő elszámolások   0 0   0 0   0 0
  27 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások   0 0   0 0   0 0
  28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 1. Közhasznú tev.  tárgyévi pénzügyi er. (A/I-E/1-E/4) 0   0 0   0 0   0
  30 2. Vállalkozási tev. tárgyévi pénzügyi er. (B/1-F/1-F/4)   0 0   0 0   0 0
  31 H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32 1. Közh. tev. nem pénzben realizált er. (A/II-E/2-E/3) 0   0 0   0 0   0
  33 2. Vállalk. tev. nem pénzben realizált er. (B/2-F/2-F/3)   0 0   0 0   0 0
  34 I.  Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2   0 0   0 0   0 0
  35 J. Fizetendő társasági adó   0 0   0 0   0 0
  36 K. Tárgyévi eredmény (K/1+K/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  37 1. Közh. tev. tárgyévi eredm. (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 0   0 0   0 0   0
  38 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)   0 0   0 0   0 0
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2014-03-18 Cégszerű aláírás:                          
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetés
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 5 6 4 4 6 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
  Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen
 
                                                                                       
  Tájékoztató adatok:                                                                        
                                                                                       
    A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráford. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. Bérköltség     0     0     0
      ebből: megbízási díjak     0     0     0
      tiszteletdíjak     0     0     0
    2. Személyi jellegű egyéb kifizetések     0     0     0
    3. Bérjárulékok     0     0     0
    B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások     0     0     0
    C. Értékcsökkenési leírás     0     0     0
    D.  Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások     0     0     0
    E. A szervezet által nyújtott támog. (pénzü. rendezett)     0     0     0
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2014-03-18 Cégszerű aláírás: