2012 évi egyszerűsített éves beszámoló
 
 
                                                                                       
  Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet   Fordulónap: 2012-12-31
   
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Humán, Racionális Innovatív  Alapítvány
 
 
  Közhasznú Alapítvány
 
   
 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                            Nemes  András                              
                            Kuratórium Elnöke                              
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-29                   Cégjegyzékszám: Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0
                                                                                       
                                                  Cím: 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
  „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”           Web:  
                                                  E-mail  
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített  éves beszámoló eredménykimutatás
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 9 9 1 5 1 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 0. 1 8 8/ 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
  Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen
 
  1 A  Összes közhasznú tevékenység bevétele  30 799 0 30 799 0 0 0 30 248 0 30 248
  3 1  Közhasznú célú működésre kapott támogatás 27 389 0 27 389 0 0 0 26 254 0 26 254
  4   a) alapítótól     0     0     0
  5   b) központi költségvetésből 27 389   27 389     0 26 254   26 254
  6   c) helyi önkormányzattól     0     0     0
  7   d) egyéb     0     0     0
  8 2. Pályázati úton elnyert támogatás     0     0     0
  9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     0     0     0
  10 4. Tagdíjból származó bevétel     0     0     0
  11 5. Egyéb bevétel 3 410   3 410     0 3 994   3 994
  12 B Vállalkozási tevékenység bevétele     0     0     0
  13 C  Összes bevétel (A+B) 30 799 0 30 799 0 0 0 30 248 0 30 248
  14 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 30 590 0 30 590 0 0 0 29 641 0 29 641
       Anyagjellegű ráfordításai 25   25     0 199   199
      Személyi jellegű ráfordítások 64   64     0 788   788
      Értékcsökkenési leírás     0     0     0
      Egyéb ráfordítások 30 480   30 480     0 28 634   28 634
      Pénzügyi műveletek ráfordításai 21   21     0 20   20
      Rendkívüli ráfordítások     0     0     0
                                                                                       
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2013-05-29 Cégszerű aláírás:                          
                                                                                       
                                                                                       
  Statisztikai számjel, vagy adószám                 Egyszerűsített  éves beszámoló eredménykimutatás
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
  1 8 9 9 1 5 1 2 - 9 2 6 2 - 5 2 1 - 0 9  
  Bejegyzési szám:                 Cég neve Humán, Racionális Innovatív  Alalpítvány
  Apk 6 - 1 8 - 2 0 0 5/ 4. 0     Adatok ezer forintban   Cím 4031. Debrecen, Derék  u. 142. X./81.
                                                                                       
  Tételszám Megnevezés Előző év Előző évek módosításai Tárgyév
  Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen Alaptevékenység Vállalkozói tevék. Összesen
 
    E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Anyagjellegű ráfordításai     0     0     0
      Személyi jellegű ráfordítások     0     0     0
      Értékcsökkenési leírás     0     0     0
      Egyéb ráfordítások     0     0     0
      Pénzügyi műveletek ráfordításai     0     0     0
      Rendkívüli ráfordítások     0     0     0
    F  Összes ráfordítás (D+E) 30 590 0 30 590 0 0 0 29 641 0 29 641
    G  Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)   0 0 0 0 0 0 0 0 0
    H Adófizetési kötelezettség     0     0     0
    I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    J  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 209 0 209 0 0 0 607 0 607
    Tájékoztató adatok:                                                                        
    A. Személyi jellegű ráfordítások 64 0 64 0 0 0 788 0 788
    1. Bérköltség     0     0     0
      ebből: megbízási díjak     0     0     0
      tiszteletdíjak     0     0     0
    2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 64   64     0 788   788
    3. Bérjárulékok     0     0     0
    B.  A szervezet által nyújtott támogatások     0     0     0
                                                                                       
  Mérlegkészítés időpontja:     2013-05-29 Cégszerű aláírás: