Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.

 

 

 

Közhasznúsági jelentés

2012. évi

 

 

 

 

I.                           Számviteli beszámoló / mérleg, eredmény levezetés /

II.                        Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

III.                     Kimutatás a vagyon felhasználásáról

IV.                     Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

V.                        Kimutatás a kapott támogatásokról

VI.                     Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

VII.                  Beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

 

 

Debrecen, 2013.  május 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék  u. 142 sz. X/81.

Statisztikai számjele: 18991512-9262-521-09

                Adószáma:18991512-1-09

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2012 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

 

                   A tétel megnevezése

 

 

Előző év

Előző év (ek)

helyesbítése

 

  Tárgyév

  a

                        b

      c

         d

         e

  1.

A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)

284

 

582

  2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

  3.

 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

284

 

582

  4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

  5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖKÉRTÉKHELYESBITÉSE

 

 

 

  6.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

338

 

647

  7.

  I. KÉSZLETEK

 

 

 

  8.

 II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

  9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

338

 

647

 11.

                                           C. Aktív időbeli elhatárolások

         

 

 

 12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

622

 

1229

 13.

                                           D. Saját tőke (14.-19. sorok)

621

 

1228

 14.

  I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

50

 

50

 15.

 II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

 

362

 

 

571

 16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

 17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

 18.

 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

      / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL /

209

 

607

 19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

          

 

 

 20.

                                           E. Céltartalék

 

 

 

 21.

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

1

 

1

 22.

  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 23.

 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1

 

1

 24.

                                           G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

     

 25.

                                           FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(13.+20.+21.+24. sor)

622

 

1229

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2012. évben adatok E Ft-ban

  Sor-

szám

 

              A tétel megnevezése

 

Előző év

Előző év/ek/

helyesbítései

 

Tárgyév

    a

                                       b

     c

         d

      e

    1.

A.      Összes közhasznú tevékenység bevétele

  / 1.+2.+3.+4.+5./

30.799

 

30.248

    2.

    1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

    3.

      a) alapítótól

 

 

 

    4.

      b) központi költségvetéstől

 27.389

 

24.441

    5.

      c) helyi önkormányzattól

 

 

 

    6.

      d) társadalombiztosítótól

 

 

 

    7.

      e) egyéb, ebből 1%    

 

 

 

    8.

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

    9.

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

  10.

    4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

  11.

    5. Egyéb bevétel

  3.410

 

  5.807

  12.

                                           B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

  13.

C. Összes bevétel (A+B)

30.799

 

30.248

  14.

                                           D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

     (1.+2.+3.+4.+5.+6. )

30.590

 

29.641

  15.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

       25

 

     199

  16.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

       64

 

     788

  17.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  18.

    4. Egyéb ráfordítások

30.480.

 

28.634

  19.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

       21

 

       20

  20.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  21.

                                           E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása

     ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. )

0

 

0

  22.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

  23.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

  24.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  25.

    4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

  26.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

  27.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  28.

F. Összes ráfordítás (D+E)

30.590

 

29.641

  29.

                                           G. Adózás előtti eredménye (B-E)

     209

 

     607

  30.

                                           H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

  31.

                                           I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

  32.

                                           J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

    209

 

    607

 

 

 

                                          

         TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

  33.

                                           A. Személyi jellegű ráfordítások

                                          

  34.

     1. Bérköltség

 

  35.

     ebből: - megbízási díjak

 

  36.

                - tiszteletdíjak

 

  37.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

788

  38.

     3. Bérjárulékok

 

  39.

                                           B. a szervezet által nyújtott támogatások

 

  40.

                                           C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

24.441

  41.

D. Továbbutalt támogatás

24.441

 

 

II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2012. évben

 

Támogat-

tást nyújtó neve

 

Kapott támogatás

 

Felhasznált

összege

 

 

Átvitel

összege

Visszafizetet

összeg

Elszá-molás

határ-

ideje

idő- pont-

ja

 

célja

 

összege

 

áthozat

előző

évi

tárgy

évi

MÁK

2012.01.10

 

1.725.316

 

 

1.725.316

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-02.09

 

1.725.316

 

 

1.725.316

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-03-12

 

1.725.316

 

 

1.725.316

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-04-10

 

1.725.316

 

 

1.725.316

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-05-14

2012-05-23

 

3.002.634

     42.204

 

 

3.002.634

     42.204

0

0

 

2013-01-31

2013-01-31

MÁK

2012-06-12

 

2.035.633

 

 

2.035.633

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-07-11

 

2.035.633

 

 

2.035.633

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-08-09

 

2.035.633

 

 

2.035.633

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-09-07

 

2.035.633

 

 

2.035.633

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-10-10

 

2.035.633

 

 

2.035.633

0

 

2013-01-31

MÁK

2012-11-09

 

 

2.035.633

 

 

2.035-633

0

 

2013-01-31

MÁK

 

2012-12-12

2012-12-05

 

2.209.433

     72.287

 

 

2.209.433

     72.287

0

0

 

2013-01-31

2013-01-31

Össz:

 

 

24.441.620

 

 

24.441.620

 

 

 

 

 

 

 

Az államkincstár kiutalt normatív támogatása 2012. évben 24.441.620.-Ft volt. Ebből:

-   havi rendszeres oktatási normatíva  24.441.620. -Ft,

-   ingyenes tankönyvtámogatás           -Ft,

-   általános tankönyvtámogatás          -Ft,

-   informatikai normatíva                   -Ft,

-   szakmai vizsga támogatása             -Ft,

-   érettségi vizsga támogatása             -Ft.

 

 

A Nemes Gimnázium és Szakiskola működtetésére kiutalásra került a 2012 évben 24.441.620.- Ft

 Az állami normatíva teljes összege felhasználásra került 2012-ben.

 

 

               III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2012. évben

 

 

Megnevezés

Előző évi

   összeg          

      EFt

Tárgyévi

  összeg

     EFt

                     Változás

 

               %

            EFt

 

    +

    -

     +

      -

 

                                           Saját tőke

621

1228

     97,74

 

    607

 

 

 

                 Induló tőke

                 Eredmény

50

362

50

571

 

    57,73

 

  

 

   209

 

  

 

 

Tárgyévi eredmény:

209

607

290.43

 

  168

 

 

 

- közhasznú tevékenység eredménye

- vállalkozási tevékenység eredménye

209

607

 290,43

 

   168

 

 

 

 

                                           Kötelezettségek

1

1

 

 

      0

 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források összesen:

 

622

1229

 2,64

 

    16

    

 

                     

 

A saját tőke : 1.228 Eft.

 

Bevételek:

A bevételek: 30.248 Eft, ebből :

-   közhasznú célú működésre kapott támogatás  24.441 Eft,

.

 

2012 . évben vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele az alapítványnak.

 

A bevételek összesen: 30.248 Eft.

 

Kiadások:

A közhasznú tevékenység ráfordításai  29.641 EFt,  ebből:

-   anyagjellegű ráfordítás 199 Eft,

-   egyéb ráfordítás 28.634 Eft,

-   személyi jell.ráf.     788 Eft

-   rendkívüli ráfordítás 20 Eft.

 

Az eredménykimutatás szerint a 2012. évi összes bevétel 30.248 Eft, az összes ráfordítását 29.641 EFt, a közhasznú eredmény   607 Eft   Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola  24.441 EFt juttatásként kapott

 

 

 

 

IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2012. évben

 

 

                                           Juttatás megnevezése

                                                 Juttatás összege

                                                             Változás

Előző évi

      EFt

Tárgyévi

      EFt

         %

   +             -

      Eft

 +               -

Közhasznú tevékenység keretében / nem pályázati úton / nyújtott

pénzbeli juttatások összesen:

               ebből adómentes:

nem pénzbeli juttatások összesen:

               ebből: adómentes

                          adóköteles

 

Pályázóknak továbbadott támogatások / kötelezettségként nyilvántartott összegből /

             pénzösszeg

             eszközérték

 

Pályázóknak adott juttatások / bevételként nyilvántartott összegből /

            pénzösszeg

            értékösszeg

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Egyéb cél szerinti /nem közhasznú / tevékenység keretében nyújtott

            pénzbeli juttatás

            nem pénzbeli juttatás

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. évben az alapítvány 24.441 Eft összegben adott juttatást:

- a fenntartásában működő Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és  Szakiskola  24.441 EFt-ot,

Ebből:

-   24.441 Eft.-ot pénzbeli juttatásként,

 

 

 

 

 

 

 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2012. évben:

 

Szá

m

 

 

                                           Támogató

                                           megnevezése

 

 

 

 

Támogatott cél

Támogatás összege

                   Változás

                                           előzel

 

 

   EFt

                                            tárgyévi

   EFt

          %

    +        -

         Eft

    +             -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önk.

Települési önkorm.társulása

Pályáztató

Magánszemélyek

Egyéni vállalkozók

Jogi személyiségű társaságok

Jogi szem. nélküli társaságok

Közhasznú szervezetek

SZJA 1%

Egyéb

oktatás

 

 

 

 

 

oktatás

oktatás

oktatás

oktatás

 

oktatás

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3392

24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

  2948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    227

 

Összesen:

 

30.781

   27.606

 

  10,3

 

  3175

 

2012. évben a közhasznú működéshez kapott támogatás 27.606  EFt, ebből:

- központi költségvetési szervtől kapott támogatás 24.441  EFt,

- magánszemélyektől kapott támogatás 3.165 EFt,

 

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról:

 

Az alapítványvezető tisztségviselői a beszámolási időszakban támogatásban nem részesültek, munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül végezték.

 

 

VII.Beszámoló a 2012. évi közhasznú tevékenységről:

A Humán, Racionális Innovatív Alapítványt Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk60.188/2005/4 sorszámú végzéssel vette közhasznú nyilvántartásba, az alapítvány 2008.augusztus 26-tól kiemelten közhasznú alapítvány.

Székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81

Adószáma: 18991512-1-09

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c. pontjának alpontjai szerint közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken:

1.        (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2.        (5) kulturális tevékenység

3.      (10) gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

4.      (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

Intézményének alapítása: Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009.09.01.

 

2012 évben a kuratórium összetételében és az ellenőrző szerv összetételében nem történt változás.

 

A kuratórium tagjai:   Nemes András elnök

Kovács Sándor tag

                                    Benedek Erzsébet tag                                                                                             

Az ellenőrző szerv tagjai:  Szabó István

                                          Tarsoly Zoltánné

                                          Papp Zoltánné

 

2012. évben a megtartott ülések száma kettő, az azokon született határozatok végrehajtásáról a kuratórium határidőn belül gondoskodott. A kuratórium feladatait az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte.

 

Az alapítvány politikai pártoktól független, sem országgyűlési képviselőt, sem politikai pártokat nem támogat.

 

Cél szerinti tevékenységünk megegyezik az alapítvány által fenntartott Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola szakmai programjába beépített feladatokkal. Az alapítvány feladata az iskola működtetése és működési feltételeinek javítása.  Az állami normatív támogatásban részesülő iskolánk OM azonosítóval rendelkezik. Az állami támogatáson túl magánszemélyek és gazdasági társaságok adományokkal járulnak hozzá az iskola fenntartásához.

 

2012. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

2012. évi bevételek:

- normatív támogatás                                                   24.441.620.-Ft

- pénzadományokból támogatás                                    3.165.000.-Ft

- kapott kamat                                                                    31.322.-Ft

-Különféle egyéb bevételek                                           2.610.455.-Ft

Összesen:                                                                     30.248.397.-Ft

 

2012. évi kiadások:                                

 

 

-irodaszer                                                        1.140.-Ft

- egyéb anyagköltség                                  198.000-Ft

- igénybe vett szolgáltatások értéke:                    -Ft

- postaköltség                                                           -Ft

  - bankköltség                                               19.891-Ft

- illeték                                                                     -Ft

-bérjárulékok                                                            -Ft

-személyi jellegű kifiz.                               788.420.-Ft

-támogatás Nemes Iskola                        24.441.620-Ft

- egyéb alapítványi támogatás                  1.813.000-Ft

- kerekítés                                                                  -Ft

-bírságok, késedelmi pótlék

-Kis ért tárgyi eszk.                                    593.998.-ft       

-Szakkönyvek                                          1.778.000.-ft

- Egyéb szolgáltatás                                       7.493.- ft                                     

Összes kiadás                                       29.641.562.-Ft

 

 

A 2012. évi eredmény levezetése után az alapítvány közhasznú eredménye  606.835,-Ft.

 

Záró pénzkészlet:

-   betét számlán   412.865.-Ft,

-   pénztárban       234.137.-Ft.

Záró pénzkészlet összesen: 647.002.-Ft.

 

Debrecen, 2013. május 29.

 

 

                                                                                         Nemes András

                                                                                      a kuratórium elnöke

 

 

 

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a kuratórium és az ellenőrző szerv az  1/2013.05.29. számú határozatával  2013. 05. 29-én elfogadta.